Algemene voorwaarden en retour

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door Betim.  KvK nummer: 17140628, BTW nummer: NL810485394B01 In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van onze medewerkers die jou je product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon die via onze website www.betimmeubelen.nl een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze website een product bij ons koopt. Deze voorwaarden gelden per 1 april 2020. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Wat koop ik bij betimmeubelen?

Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn. Je kan geen producten reserveren. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling uiteraard kosteloos annuleren. Je ontvangt vooruitbetaald bedrag dan uiterlijk binnen 14 dagen na annulering terug.

In onze webshop vind je de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin, zoals bijvoorbeeld productspecificaties of prijzen, niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Welke prijs betaal ik?

Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze website kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt is de prijs die wordt getoond op het moment dat je op de bestelknop drukt. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

De kosten voor het bezorgen van het product naar het door jou opgegeven adres betaal je zelf, deels zelf of niet, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product. Wij zullen deze kosten op de website weergeven. Ook zullen we de uiteindelijke afleverkosten voor je bestelling duidelijk tijdens het bestelproces weergeven voordat je jouw bestelling definitief plaatst. Het kan zijn dat je voor bezorging op de Nederlandse Waddeneilanden aan de eilandvervoerder een extra toeslag moet betalen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw.

Kan je een bestelling annuleren?

Totdat we zijn begonnen met het verzamelen van de goederen, kan je de bestelling annuleren. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice per mail of telefonisch. klantenservice@betimmeubelen.nl / 040-2011200

Hoe kan ik betalen?

Je kan bij ons alleen vooruitbetalen, dit kan via iDEAL of een overboeking. Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen (bij annulering of ontbinding van je bestelling) dan betalen we dat door middel van een terugboeking aan je terug. Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle in verband daarmee aan ons te betalen bedragen hebt betaald.

Wanneer ontvang ik het product?   

Indien het product op voorraad is zal het product na ontvangst van je betaling binnen 3 tot 10 werkdagen geleverd worden. Afhankelijk van het product en jouw bezorgadres. Indien het product niet op voorraad is, maar wel leverbaar zullen wij het product uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons onverhoopt niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren zullen we daarover zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Als we in overleg met jou afspreken dat we later leveren, zullen we die afspraak per email bevestigen. Als je niet wilt dat wij later leveren mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug.

Wanneer bezorgen we?

De meeste bestellingen bij ons bezorgen wij via PostNL, PostNL bezorgt bestellingen van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 21:30 uur en op zaterdag tussen 8:30 en 18:00 uur. We bevestigen je bezorgdatum via e-mail zodra deze bekend is (levertijden staan per product vermeld).

Hoe ontvang ik het product?

Om een efficiënte bezorging mogelijk te maken vragen we je rekening te houden met het volgende:
• Producten in meerdere verpakkingen: Producten die uit meerdere verpakkingen bestaan kunnen alleen compleet op transport worden gezet.
• Aanwezigheid: Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Als we niemand thuis aantreffen, betaal je de kosten van een tweede bezorging zelf.
• Eilandbezorging: we bezorgen alleen op het Nederlandse vaste land. Informeer bij de eilandvervoerder naar de mogelijkheid om het product op een Waddeneiland te laten bezorgen. De bestelling wordt op de afgesproken datum bezorgd bij de eilandvervoerder.   • Buitenlandse leveringen: we bezorgen geen producten die je via onze website koopt buiten Nederland voor de getoonde verzendkosten.

Bezorgen we ook op de Waddeneilanden?

Als je op de Waddeneilanden woont, wordt je bestelling op de afgesproken datum aan de eilandtransporteur geleverd. Deze transporteur neemt contact met je op om een bezorgafspraak te plannen zodra je bestelling binnen is. De extra transportkosten moeten rechtstreeks aan de transporteur betaald worden.

Wat als ik het product toch niet wil?

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze webshop hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan per email of telefonisch. De retourkosten betaal je zelf.

Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:
• het niet gaat om een op maat gemaakte product;
• je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
• het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld kaarsen), zichtbaar gebruikt is;
• je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of toont.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, of anders is dan je verwacht had, dan kan je ons dit per mail of telefonisch laten weten tot binnen 7 dagen na ontvangst van je product.

Wat is de garantietermijn?

Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar nadat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

  • je (een kopie van) de getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;
    • je rekening hebt gehouden met de termijn van 7 dagen om je klacht aan ons bekend te

maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuist gebruik van het product,

bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;

  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een product omdat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
  • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;
  • je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure?

We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We zullen je persoonlijke gegevens nooit voor aan derde verstrekken of voor andere doelstellingen gebruiken.

Wat als ik andere opmerkingen, of een klacht heb over Betim? Neem contact met ons op per mail of telefoon.

En dan nog wat andere punten:
Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

Bij verschil tussen de Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.